STICHTING AMANI YA CONGO

Formele gegevens
Internetadres: www.congoned.dds.nl
e-mail: congoned@dds.nl
KvK-nummer: 34168881
RSIN: 813794997

De stichting en de werkgroep zijn gevestigd:
Tweede Oosterparkstraat 215 II, 1092 BK Amsterdam
Telefoon: + 31 20 6718773

Samenstelling van het stichtingsbestuur:
Leen van den Berg, voorzitter,
Paul Mbikayi, secretaris,
Nico Dekker, penningmeester,
Yesu Kitenge II, lid

DOELSTELLING

De stichting heeft ten doel:
De activiteiten om de doelstelling van de stichting te verwezenlijken worden uitgevoerd door een werkgroep die bekend is onder de naam: WERKGROEP CONGO-NED.

Alle activiteiten worden uitgevoerd door vrijwilligers.

CoŲrdinator van de werkgroep is Nelly Koetsier.

______________________________________________________________________

Beleidsplan

Amani ya Congo volgt de ontwikkelingen in en rond de Democratische Republiek Congo, zoveel mogelijk vanuit het perspectief van de Congolese bevolking.

De aandacht richten we speciaal op de bevolking van de oostelijke provincies van Congo in hun strijd voor berechting van de oorlogmisdaden gepleegd tijdens de langdurige oorlogen. Als basis voor de vervolging van verdachten van internationale misdrijven geldt voor ons het Mapping Rapport van de VN Hoge Commissaris voor de Mensenrechten. Initiatieven van Congolese ngo's in dit verband, zoals van Congo Peace Network in Goma, worden door ons gesteund. We doen dit in overleg met hen door hun activiteiten binnen de Nederlandse samenleving bekend te maken.

Om bekendheid te geven wat gebeurd in Congo hebben we een Kroniek op onze website, die regelmatig bijgehouden wordt. Onze Nieuwsbrief, bestemd voor Nederlandse ngo's, pers, Congolese Nederlanders en geÔnteresseerde organisaties en individuen, verschijnt op gezette tijden met name als er zich bijzondere gebeurtenissen voordoen.

Tot ons werk hoort ook het lobbyen richting Nederlandse en Europese politiek om een grotere betrokkenheid en meer rechtvaardigheid bij de beleidsvorming van de Nederlandse overheid en de Europese organen ten opzichte van Congo te verkrijgen. Het komt ook voor dat we voor de vrijlating van individuele mensenrechenactivisten moeten lobbyen, zoals voor Mr Yangambi die gevangen zit in Kinshasa.

Waar mogelijk geven we financiŽle steun aan initiatieven van Congolese Nederlanders om in Congo lokaal hoopgevende ontwikkelingen op gang te brengen, zoals het landbouwprojekt van Heri Njila in Uvira.

__________________________________________________________________________Jaarverslagen

(inclusief financiŽle verantwoordingen)

JAARVERSLAG 2012 (pdf)

JAARVERSLAG 2013 (pdf)

JAARVERSLAG 2014 (pdf)

JAARVERSLAG 2015 (pdf)

JAARVERSLAG 2016 (pdf)

JAARVERSLAG 2017 (pdf)

JAARVERSLAG 2018 (pdf)

JAARVERSLAG 2019 (pdf)