Strafhof

strafhof in Den Haag

In een artikel in Trouw (17 november 2016) pleit minister Koenders er voor dat álle landen van de wereld lid worden van het Strafhof.
Maar volgens ons is de belangrijkste vraag: Heeft het Strafhof tot heden bijgedragen aan een rechtvaardiger en vreedzamer wereld?

In 2003 startte het Strafhof als eerste land met Congo (de DRC). De openbare aanklager, Luis Moreno-Ocampo, koos de Congolese provincie Ituri uit voor zijn eerste onderzoek. Als werkgroep CongoNed waren we hier heel blij mee en we besloten de voortgang nauwkeurig volgen.

Nu, na bijna 15 jaar zijn we erg teleurgesteld en wel om de volgende redenen:

Congo is een land met 26 provincies, waarvan Ituri er één is. Het oerwoud-gebied van Ituri is rijk aan grondstoffen,zoals diamant, tin, goud. Deze vormen voor internationale bedrijven en illegale exploitanten een bron van belangrijke handelsinkomsten.

In zijn persverklaring van 26 september 2003 verklaarde Moreno-Ocampo dat misdrijven niet stoppen - zelfs als de directe bedrijvers ervan worden gearresteerd - indien niet ook de achterliggende economische belangen worden betrokken bij het onderzoek. Aan deze verklaring heeft hij zich niet gehouden.

Na onderzoek werden er drie leiders van Congolese rebellengroepen door het Strafhof gearresteerd. Twee ervan werden uiteindelijk tot respectievelijk 14 jaar en 12 jaar veroordeeld, en één werd vrijgesproken. Milde straffen vinden we, gezien de vele moordpartijen die onder hun leiding werden gepleegd.

Bij de strafprocessen kwam niet aan de orde wie betrokken waren bij steun aan deze rebellen. Wapens, munitie en training waren afkomstig van de buurlanden, Rwanda en Oeganda. De leiders van deze landen gebruikten de rebellen om greep te houden op Ituri en de rest van Oost-Congo, wat tevens inhield dat de illegale grondstoffenhandel via de grenzen naar Rwanda en Oeganda verliep. Het was wat men noemt een "proxy war" tegen Congo.

Maar noch naar Museveni noch naar Kagame werd door het Strafhof onderzoek gedaan. Tot op heden heeft Oost-Congo nog steeds te lijden van moorddadige milities uit de twee buurlanden, en de roof van grondstoffen gaat nog steeds door. Ook al zijn er twee Congolese rebellenleiders berecht, het Strafhof heeft voor Congo geen vrede en rechtvaardigheid gebracht.

Nelly Koetsier
Yesu Kitenge II
Leden van de werkgroep CongoNed
Per adres: 2e Oosterparkstraat 215 II
1092BK Amsterdam

Ook te lezen in ons archief: Strafhof