WERKGROEP CONGO-NED

CONGO-NED WORKING GROUP (english)

Wie zijn wij?

Werkgroep Congo-Ned heet u van harte welkom op de website CONGO-NED, die tot doel heeft heldere en objectieve informatie te geven over Congo (ex-Zaire).
De werkgroep bestaat uit vrijwilligers van Nederlandse en Congolese afkomst.

Vanaf 1990 hebben we intensief contact gehad met Zairese vluchtelingen in Nederland als leden van de Solidariteitsgroep Zairese Vluchtelingen (SZV).Samen met kerken in Amsterdam en omgeving en met andere vluchtelingenwerkgroepen waren we betrokken bij het kerkasiel voor Zairese asielzoekers.

Toen in mei 1997 in Congo een einde kwam aan het regime van Mobutu, werd de SZV opgeheven. Daarna besloten we het nieuws over de Democratische Republiek Congo te blijven volgen en de website Congo-Ned samen te stellen.

Sinds januari 2002 is Congo-Ned een werkgroep van de stichting Amani ya Congo te Amsterdam (Kvk: 34168881)
Gironummer van de stichting Amani ya Congo is 9263303. Giften voor Congo-Ned kunnen dus overgemaakt worden aan Amani ya Congo en zijn aftrekbaar.

Doel en activiteiten:

doel
*Informatie verspreiden in Nederland over de situatie in het Grote-Merengebied, in het bijzonder over die in Congo
*lobbywerk verrichten naar de Nederlandse politiek toe ten gunste van de bevolking in Congo en in de andere landen van het Grote-Merengebied
*initiatieven steunen van de bevolking van het Grote-Merengebied, met name van de Congolese bevolking, ten behoeve van vrede en welzijn.

activiteiten
*informatie verspreiden via de website en door artikelen in diverse media
*organiseren van informatieve bijeenkomsten
*de uitgave van publicaties
*contact onderhouden met organisaties en individuen met overeenkomstige doelstellingen
*voeren van acties ter be´nvloeding van de Nederlandse politiek en vergroting van de betrokkenheid van de Nederlandse samenleving
*steun geven aan concrete projecten in Congo

redactie:
Nelly Koetsier
Nico Dekker

adres Congo-Ned:
2e Oosterparkstraat 215 II
1092 BK AMSTERDAM
tel. 020-6718773
E-mail adres: congoned@dds.nl


About us

The Congo-Ned working Group bids you heartily welcome on the website CONGO-NED, which aims to give clear and objective information about Congo (former Zaire).

Since 1990 we kept, as members of the Solidarity Group Zairean Refugees (SZV), intensive contacts with Zairean refugees in the Netherlands. Together with churches in Amsterdam and environs and with other working groups for refugees we were involved in a church asylum action for Zairean asylum seekers.

When, in May 1997, the regime of Mobutu came to an end SZV was terminated. We decided to stay following the news about the Democratic Republic of Congo and to compose a website CONGO-NED.

Since January 2002 Congo-Ned is a working Group of the Association Amani ya Congo ("Peace for Congo") in Amsterdam. Our group is distributing information about the political and humanitarian situation in Central Africa, especially the Democratic Republic of Congo, with as objective to influence our government and the Dutch public in favor of the population in that country, and to contribute to the improvement of the conditions of life of local people.

Editors:
Nelly Koetsier
Nico Dekker

Amsterdam
E-mail address: congoned@dds.nl